Prehľad zmien pri nájme poľnohospodárskych pozemkov

Od 1. mája 2018 sa menia pravidlá pre určenie výšky nájmu a ukončenie zmluvných vzťahov.

Autori: JUDr. Ondrej Beracka
Dátum publikácie: 16. 4. 2018Od 1. mája 2018 nastanú zmeny v oblasti prenájmov poľnohospodárskych pozemkov. Novela  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov zavádza novú definíciu poľnohospodárskeho pozemku, menia sa pravidlá pre určenie výšky nájmu, ale aj ukončenie zmluvných vzťahov.

 

Nové podmienky a pravidlá od mája 2018 prinesú zmeny v zmluvných vzťahoch. To si vyžiada úpravu doterajších vzťahov, a to najmä pri ich predlžovaní a samozrejme pri uzatváraní nových. Nové informačné povinnosti voči okresnému úradu tiež znamenajú zvýšenú mieru odovzdávania údajov, s ktorou sa musia všetci účastníci nájomných vzťahov vyrovnať.

1.  Nová definícia poľnohospodárskeho pozemku

Za pozemok na poľnohospodárske účely sa bude považovať nasledovná trojica pozemkov, ak splnia všetky definície pre každú z týchto kategórií osobitne. Po prvé, za takýto pozemok sa bude považovať poľnohospodárska pôda. Tou je pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocný sad, záhrada alebo trvalý trávnatý porast. Po druhé, pôjde o pozemok, ktorý je síce v katastri nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie (iba pozemky registra C KN), avšak v reálnom užívaní slúži na poľnohospodárske účely, teda stav právny nekorešponduje so stavom faktickým. Do tejto druhej kategórie bude patriť aj pozemok, ktorý je zastavaný stavbou, ktorá slúži na poľnohospodárske účely. Po tretie, iný pozemok ako v prípade prvom a druhom, ktorý je prenechaný na poľnohospodárske účely.

 

Zároveň sa zasahuje okrem samotnej definície toho, čo sa bude považovať za poľnohospodársky pozemok, do dĺžky doby nájmu.

2. Dohoda o výške nájmu

3. Zmeny v ukončení zmluvných vzťahov

4. Podnájomné zmluvy

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.