Predbežná informácia k novému stavebnému zákonu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o chystaných návrhoch, ktoré majú nahradiť súčasný stavebný zákon.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 21. 2. 2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu zákona o výstavbe (stavebný zákon) a taktiež o návrhu zákona o územnom plánovaní. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na marec 2019.

Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku sa plánuje zmeniť na úpravu dvoch samostatných právnych predpisov:

  • zákon o územnom plánovaní,
  • zákon o výstavbe.

Vo všeobecnosti návrh zákona má zachovať a prehĺbiť osvedčené právne inštitúty a doplniť nové právne inštitúty, známe zo zahraničia.

V návrhu zákona bude definovaná štruktúra a kompetencie verejnej správy v územnom plánovaní, ako aj definovanie jednotlivých zjednodušených procesov v súvislosti s obstarávaním územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a jej aktualizácie, ako aj zriadenie stanoviska orgánu územného plánovania pre vydanie rozhodnutia o povolení výstavby alebo činnosti podľa návrhu zákona o výstavbe a iných súvisiacich predpisov. Zavedie sa povinnosť obstarania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie pre všetky obce.

Návrh zákona vymedzí vyhradené činnosti v územnom plánovaní pre obstarávanie a spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v snahe zvýšiť ich odbornosť.

Pre účel skrátenia procesu obstarávania sa navrhuje zabezpečiť proces prerokovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. súbežne s procesom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.

Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, osobitne pre stavby typu „rodinné domy a malé bytové domy“ a v neposlednom rade problematika „čiernych stavieb“ - ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného konania.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.