Poskytovanie služieb pre obec poslancom obecného zastupiteľstva

Môže poslanec obecného zastupiteľstva poskytovať odplatné služby obci?

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 25. 1. 2019


Otázka:

Môže poslanec obecného zastupiteľstva poskytovať odplatné služby obci alebo ide o zakázaný konflikt záujmov?

Odpoveď:

Na rozdiel od poslancov mestských zastupiteľstiev sa povinnosti a obmedzenia podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nevzťahujú na poslancov obecných zastupiteľstiev.

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je poslanec povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Zákon teda priamo nezakazuje poskytovať obci (platené) služby, avšak je následne otázne, či poslanec následne dokáže naplno obhajovať v prvom rade záujmy obce.

 

Celú odpoveďa ďalšie súvisiace informácie k tejto téme nájdete v produkte Príklady z praxe:

Poskytovanie služieb pre obec poslancom obecného zastupiteľstva

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené