Kopírovanie výpisu z registra trestov vo verejnej správe

Podľa § 3 zákona o výkone prace vo verejnom zaujme je vo verejnej správe potrebné preukázať bezúhonnosť. Je správne, že v osobných spisoch je uložený originál výpisu z registra trestov?

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Dátum publikácie: 6. 12. 2018Otázka:

Podľa § 3 zákona o výkone prace vo verejnom zaujme je vo verejnej správe potrebné preukázať bezúhonnosť. Je správne, že v osobných spisoch je uložený originál výpisu z registra trestov alebo by personálne oddelenie na základe predloženého výpisu malo vystaviť len záznam o preukázaní bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ten by mal byť založený v osobných spisoch?

Odpoveď:

V prípade kopírovania úradných dokladov je potrebné nájsť právny základ spracúvania. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Nariadenie GDPR“) ho popisuje v čl. 6:

  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Celé znenie odpovede nájdete v produkte Príklady z praxe a v module GDPR:

Kopírovanie výpisu z registra trestov vo verejnej správe

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.