Doterajšia judikatúra a povinnosť predložiť vec veľkému senátu (§ 48 CSP)

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. novembra 2016 sp. zn. 3 Cdo 174/2016, ktorý bol uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyšieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 17/2017 sa týka výkladu povinnosti zavedenej CSP, a to predložiť vec veľkému senátu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2017Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. novembra 2016 sp. zn. 3 Cdo 174/2016, R 17/2017

Ustanovenie § 48 Civilného sporového poriadku dopadá na prípady, v ktorých trojčlenný senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že je dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (stanovísk alebo rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky), alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu, alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ trojčlenný senát dospeje k záveru, že tieto dôvody nie sú dané, vec nepostúpi veľkému senátu najvyššieho súdu.  

Celé znenie rozhodnutia 3 Cdo 174/2016

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.