Nařízení vlády č. 321/2018 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Čiastka 157/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené