Nařízení vlády č. 320/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Čiastka 157/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené