Sdělení č. 266/2018 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Čiastka 135/2018
Platnosť od 29.11.2018
Účinnosť od 29.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.11.2018

Pôvodný predpis

29.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené