Čiastka č. 8/2016 Z. z.

Vydaná dňa: 10.02.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/2016 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
86/2016 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené