Čiastka č. 53/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené