Čiastka č. 60/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.09.1995
181/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách 01.09.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené