Čiastka č. 47/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 11.07.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 01.09.1995
138/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami 01.09.1995
139/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o Štátnom stenografickom ústave 01.08.1995
140/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí 01.09.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené