Nariadenie vlády č. 389/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 10 mesiacov)
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené