Zákon č. 376/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 22.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené