Zákon č. 346/2018 Z. z.Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

10.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené