Zákon č. 314/2018 Z. z.Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 14.11.2018
Účinnosť od 15.11.2018 do28.02.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I § 1 až 13 a § 16 až 28 a § 32 až 248 a § 250 a 251, čl. II, čl. VI až čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené