Vyhláška č. 166/2018 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené