Rozhodnutie č. 91/2017 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 21.04.2017

OBSAH

91

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. apríla 2017

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 14. októbra 2017;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2017 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 14. októbra 2017

ObecVolí saObvod*)Kraj
KalinkovostarostaSenecBratislavský kraj
CerovástarostaSenicaTrnavský kraj
Plavecký Peterposlanec
Veľká ČausastarostaPrievidzaTrenčiansky kraj
Vrbová nad VáhomstarostaKomárnoNitriansky kraj
Plavé VozokanyposlanciLevice
ProsiekstarostaLiptovský Mikulᚎilinský kraj
SklabiňastarostaMartin
Panické DravceposlanecLučenecBanskobystrický kraj
Šoltýskaposlanci
OrovnicaposlanciŽiar nad Hronom
Trnavá Horaposlanec
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
Vyšný SlavkovposlanecPoprad
GeraltovstarostaposlanciPrešov
VislankastarostaStará Ľubovňa
OpátkastarostaKošice-okolieKošický kraj
SlavecstarostaRožňava
Chrasť nad HornádomposlanciSpišská Nová Ves
Lieskovanystarosta
Brehovstarosta
Trebišov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2017 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 14. októbra 2017

Lehota§ ods.
ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec21. 7. 2017
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
10. 8. 2017
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a
nezávislí kandidáti
20. 8. 2017
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany20. 8. 2017
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
25. 8. 2017
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
30. 8. 2017
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce4. 9. 2017
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
9. 9. 2017
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
14. 9. 2017
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec19. 9. 2017
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany24. 9. 2017
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a
nezávislí kandidáti
27. 9. 2017
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
29. 9. 2017
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a
nezávislí kandidáti
12. 10. 2017
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
14. 10. 2017

Poznámky pod čiarou

*) Podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené