Redakčné oznámenie č. 3/2017 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z.

Platnosť od 03.01.2017

3

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

V čl. I prílohe č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z. v pracovnom stupni 3 pracovnej triede 4 má byť namiesto sumy „1,99“ správne uvedená suma „1,991“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené