Oznámenie č. 24/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Platnosť od 17.02.2017

24

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 2017 na základe vypovedania Indickou republikou sa podľa článku 14 ods. 3 skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 25. septembra 2006 v Bratislave (oznámenie č. 11/2008 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené