Oznámenie č. 159/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o poskytnutí dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov Slovenskej republiky a zmapovanie rizík v týchto predpisoch.

Platnosť od 16.06.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2017.

159

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 30. marca 2017 a 24. apríla 2017 bola uzavretá Dohoda medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o poskytnutí dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov Slovenskej republiky a zmapovanie rizík v týchto predpisoch.

Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2017.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Úrade vlády Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené