Oznámenie č. 86/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

Čiastka 8/2016
Platnosť od 10.02.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené