Zákon č. 161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok

Čiastka 52/2015
Platnosť od 17.07.2015
Účinnosť od 01.07.2016 do31.05.2019
Literatúra 72
Rozhodnutia súdov 276

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2019 137/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2016 - 31.05.2019

Všetky časové verzie

01.07.2016

Pôvodný predpis

17.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené