Zákon č. 125/2015 Z. z.Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2015

Pôvodný predpis

10.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené