Zákon č. 445/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 404/2011 Z. z.(nepriamo), 162/2014 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 164/2008
Platnosť od 19.11.2008
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 180/2014 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2014 - 30.06.2015 162/2014 Z. z.(nepriamo)
01.01.2012 - 30.06.2014 404/2011 Z. z.(nepriamo)
01.01.2009 - 31.12.2011

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

19.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené