Rozhodnutie č. 25/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 9/1995
Platnosť od 30.01.1995
Záväznosť od 30.01.1995

25

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23. januára 1995,

ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. januára 1995 č. PL ÚS 29/94 vo veci volebnej sťažnosti proti výsledkom volieb starostu obce Čierna

zrušujem

vyhlásenie nových volieb starostu v obci Čierna, okres Trebišov, uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí.

Ivan Gašparovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené