Zákon č. 149/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb

(v znení č. 151/2017 Z. z.)

Čiastka 50/1995
Platnosť od 20.07.1995
Účinnosť od 01.09.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené