Zákon č. 149/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb

(v znení č. 151/2017 Z. z.)

Čiastka 50/1995
Platnosť od 20.07.1995
Účinnosť od 01.09.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2017 151/2017 Z. z. Aktuálne znenie
20.07.1995 - 31.08.2017

Všetky časové verzie

20.07.1995

Pôvodný predpis

20.07.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené