Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby [§ 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov]

Dôvody zániku poverenia zodpovednej osoby sú taxatívne vymenované v ustanovení § 26 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Jedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby. V takom prípade poverenie zodpovednej osoby zaniká podľa § 26 ods. 2 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov ku dňu, keď prevádzkovateľ prevzal túto písomnú žiadosť, pokiaľ nedošlo medzi prevádzkovateľom a zodpovednou osobou k inej dohode o lehote zániku.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy


Oblasti práva

Autori

  • Mgr. Miriama Draškovičová

Právny stav od

  • 1. 7. 2013

Dátum publikácie

  • 22. 6. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené