Dohoda o zrušení finančného záväzku (§ 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Ustanovenie § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva zmluvným stranám možnosť dohodnúť si  zrušenie (zánik) záväzku, ktorého plnenie doteraz nenastalo, resp. jeho časť, a to bez toho, aby doterajší záväzok bol nahradený novým (dissolutio). V prípade viacerých dlžníkov alebo veriteľov na jednej strane alebo oboch stranách záväzku sa však vyžaduje súhlas všetkých osôb.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Dohoda o zrušení finančného záväzku / 92 kB

Oblasti práva

Autori

  • Mgr. Miriama Draškovičová

Právny stav od

  • 1. 1. 1992

Dátum publikácie

  • 6. 10. 2015

Dátum aktualizácie

  • 5. 10. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené