Záložná zmluva, keď sa do zálohu dáva nehnuteľnosť (§ 151b OZ)

Záložné právo slúži na zabezpečenie veriteľovej pohľadávky. Zriadením záložného práva na nehnuteľnosť vzniká záložnému veriteľovi právo uspokojiť sa predajom zálohu v prípade, ak záložca nesplní svoj dlh riadne a včas. 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

 

Ročný prístup do našich právnych systémov alebo jednotlivých produktov si môžete objednať v našom e-shope: OBJEDNAŤ ROČNÝ PRÍSTUP

 

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Súvisiace právne predpisy


Oblasti práva

Autori

  • JUDr. Radovan Nárožný
  • JUDr. Marián Ďurana

Právny stav od

  • 1. 9. 2009

Právny stav do

  • 30. 9. 2013

Dátum publikácie

  • 17. 4. 2007

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené