Žaloba o vydanie majetkového prospechu (§ 136 a § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka)

Ustanovenia o jednotlivých  obchodných spoločnostiach určujú, ktoré osoby a v akom rozsahu podliehajú zákazu konkurenčného konania.  Ak  osoba, na ktorú sa zákaz konkurencie vzťahuje poruší tento zákaz, spoločnosť má právo požadovať aby vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti požadovať na náhradu škody.

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Dátum publikácie: 22. 11. 2018
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnosti


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Prílohy

  • Žaloba o vydanie majetkového prospechu (§ 136 a § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka)  / 16 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené