Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností o zriadení práva vyplývajúceho z vecného bremena (§ 151o ods. 1 OZ, § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.)

Vznik vecného bremena je podmienený existenciou dvoch sukcesívnych skutočností. Prvou skutočnosťou je existencia právneho titulu (jeden zo spôsobov zriadenia vecného bremena napr. zmluvou) a druhou právnou skutočnosťou, pretože ide o vecné právo, je zápis do katastra nehnuteľností príslušnou správou katastra.

Autori: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018
Dátum publikácie: 30. 9. 2018
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Nehnuteľnosti; Práva k cudzej veci; Vecné práva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností o zriadení práva vyplývajúceho z vecného bremena (§ 151o ods. 1 OZ, § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.) / 82 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené