Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov týkajúca sa nehnuteľností (§ 149a OZ)

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je v zmysle Občianskeho zákonníka preferovaná dohoda účastníkov. Pokiaľ sa dohoda týka nehnuteľností, musí mať písomnú formu a právne účinky nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Taktiež musí mať všetky náležitosti ustanovené katastrálnym zákonom.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018
Dátum publikácie: 30. 9. 2018
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Vlastnícke práva; Zmluvné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov týkajúca sa nehnuteľností (§ 149a OZ) / 35 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené