Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach ÚS SR: 32 387 výsledkov
...
Spisová značka: PL. ÚS 16/2017
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 5. decembra 2016 doručený návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“ alebo ,,najvyšší...
Spisová značka: II. ÚS 338/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 338/2018-11 zo 4. júla 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky...
Spisová značka: PL. ÚS 12/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. júla 2017 doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda (ďalej len „okresný súd“ alebo „navrhovateľ“),...
Spisová značka: PL. ÚS 13/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. novembra 2018 doručená sťažnosť XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX (ďalej len „sťažovateľka“), ktorou namietala...
Spisová značka: PLs. ÚS 4/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 22. januára 2019 doručená sťažnosť XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „sťažovateľ“),...
Spisová značka: II. ÚS 342/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 342/2018-22 zo 4. júla 2018 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky...
Spisová značka: II. ÚS 38/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. decembra 2018 osobne do podateľne doručená sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX (ďalej len „sťažovateľ“),...
Spisová značka: I. ÚS 122/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 21. marca 2018 doručená sťažnosť spoločnosti Advokátska kancelária XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX X...
Spisová značka: I. ÚS 421/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. novembra 2018 doručená sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci...
Spisová značka: I. ÚS 44/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 2. novembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Východoslovenská energetika a. s. (ďalej len...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené