Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 75 413 výsledkov
...
Spisová značka: I.ÚS 1293/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Včas uplatněnou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, usiloval stěžovatel o...
Spisová značka: I.ÚS 2879/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Ústavnímu soudu byl dne 12. 9. 2017 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále...
Spisová značka: I.ÚS 4058/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Stěžovatel navrhl zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 2...
Spisová značka: I.ÚS 744/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, vydaných v řízení o jeho návrhu na povolení obnovy řízení, neboť má za to, že jimi došlo k porušení...
Spisová značka: I.ÚS 929/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 3. 2019, domáhal se stěžovatel zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně s odůvodněním, že jím bylo zasaženo do jeho...
Spisová značka: III.ÚS 3517/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: IV.ÚS 2029/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým byl uznán vinným ze spáchání zločinu vraždy podle § 140 odst. 2, odst. 3...
Spisová značka: IV.ÚS 1013/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
1. Dne 22. 3. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.
Spisová značka: IV.ÚS 966/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Dne 19. 3. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost brojící proti shora označenému rozsudku Nejvyššího správního soudu. Stěžovatel podle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Spisová značka: I.ÚS 965/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
Stěžovatelův návrh na zahájení řízení nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené