Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 65 493 výsledkov
...
Spisová značka: II.ÚS 3333/14
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 1375/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 1698/14
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
IV. Výměrou trestu doživotí je z povahy věci délka života pachatele (tzv. zásada life means life), která je proto stejná bez ohledu na to, zda tento trest byl uložen v České republice nebo jiném státě. Možnost podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí je otázkou tzv. podústavního práva, které však nemůže možnost podmíněného propuštění zcela popřít, neboť by to bylo v rozporu s požadavkem respektování lidské důstojnosti podle čl. 1 a čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Možnost (oprávnění) požádat o podmíněné propuštění tak nelze ztotožňovat s nárokem na možné propuštění, přičemž podmínka uplynutí dvaceti let není předmětem uvážení soudu, na rozdíl od ostatních podmínek, které stanoví § 88 odst. 5 trestního zákoníku.
Spisová značka: III.ÚS 2173/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 2431/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 3619/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 3689/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 3701/15
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Závěr zastávaný obecnými soudy o nezbytné účasti zájemce o členství v družstvu na jeho ustavující schůzi neměl oporu v normách obchodního zákoníku č. 513/1992 Sb., regulujících založení družstva, a pokud tuto podmínku soudy bezpodmínečně vyžadovaly, zasáhly do práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Spisová značka: III.ÚS 3860/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
Spisová značka: III.ÚS 3931/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2017
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené