Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 68 586 výsledkov
...
Spisová značka: I.ÚS 2975/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
Spisová značka: III.ÚS 2952/16
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
Neúměrné prodlužování řízení o přezkumu zajištění majetkových hodnot státním zástupcem, odůvodňované nedostatečnou komunikací dožadující strany v rámci právní pomoci požadované orgány cizího státu, nelze klást k tíži osobě zúčastněné na trestním řízení, která průtahy v řízení zjevně nezpůsobila. Nečinností státního zastupitelství je zúčastněné osobě odpírána možnost využít procesních prostředků k ochraně jejích práv, tedy domáhat se stanoveným postupem přezkumu zajištění majetkových hodnot u nezávislého a nestranného soudu. Takový postup státního zastupitelství je proto porušením základních práv této osoby na ochranu vlastnictví, na soudní ochranu a na projednání věci bez zbytečných průtahů podle čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Spisová značka: III.ÚS 3717/16
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
IV. Dospěje-li odvolací soud k názoru, že je třeba věc z právního hlediska posoudit jinak, než jak navrhuje účastník řízení a než jak učinil soud prvního stupně, je povinen tohoto účastníka poučit postupem podle § 118a odst. 2 občanského soudního řádu; absenci takového poučení lze z hlediska ústavnosti akceptovat v případě, není-li pochyb o tom, že ve vztahu k danému právnímu posouzení byl skutkový stav již plně objasněn.
Spisová značka: I.ÚS 2404/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
Spisová značka: I.ÚS 2256/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
Spisová značka: I.ÚS 3633/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 10. 2017
Spisová značka: II.ÚS 2587/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
Spisová značka: II.ÚS 3805/16
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 10. 2017
Spisová značka: IV.ÚS 1582/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 10. 2017
Spisová značka: IV.ÚS 2918/17
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2017
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené