Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 19 109 výsledkov
...
Spisová značka: 4 Obdo 14/2010
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2011
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 4. 2018

Ako vyplýva z ustanovenia § 242 Obchodného zákonníka, návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze pre rozpor s právnymi predpismi alebo stanovami môže...

Spisová značka: 1 Obo 16/2008
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2009
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 4. 2018

Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť štatutárneho orgánu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia teda majú...

Spisová značka: 2 Sžf 149/2010
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 4. 2018

Vzhľadom na ustanovenie § 129 ods. 1 a 3 Zákonníka práce je nepochybné, že žalobca nevyplatil príslušným zamestnancom splatnú mzdu za mesiace október,...

Spisová značka: 5 Cdo 67/2008
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 2. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 4. 2018

Nie je správny právny výklad žalobcu, ktorý si uplatnil ako nárok na náhradu škody rozdiel medzi predpokladaným zárobkom v zamestnaní, ktoré by nemohol vykonávať pre svoju...

Spisová značka: 4 Sžso 19/2007
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 2. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 4. 2018

Žalobca nebol povinný prihlásiť sa na turnaj. Ak tak však urobil a turnaja sa potom na základe uvedenej prihlášky zúčastnil na príkaz zamestnávateľa v rámci služobnej cesty,...

Spisová značka: 5 Cdo 256/2009
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 4. 2018

Pri právnej úprave, aká z uvedeného ustanovenia v tom čase vyplývala, bola ochrana pred skončením pracovného pomeru takého zamestnanca, ktorý vykonával funkciu zástupcu...

Spisová značka: 5 Cdo 129/2007
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 4. 2018

Žalobca sa stal od 1. 3. 2003 nedobrovoľne nezamestnaným (došlo u neho k úplnej strate zárobku) nie v súvislosti s nepriaznivou situáciou na trhu práce, ale len pre ochorenie...

Spisová značka: 8Co/323/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2018

S použitím eurokonformného výkladu pojmov „náhrada škody na zdraví“ v ustanovení § 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú...

Spisová značka: 14CoPr/11/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2018

I. Ohľadom naplnenia požiadavky trvania na exaktnom preukázaní presného miesta a času, kedy k uštipnutiu infikovaným kliešťom u žalobcu malo dôjsť, ktoré uštipnutie aj malo...

Spisová značka: 5To/93/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2018

Pri trestnom čine krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. sa vyžaduje úmyselné krivé obvinenie iného s vedomím, že ide o nepravdivý údaj vo vzťahu k...

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené