Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 431 výsledkov
...
Spisová značka: 21Cob 92/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2018
Z charakteru zabezpečovacieho opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich...
Spisová značka: 5Co 45/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2018
I. Právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby upravuje Občiansky zákonník ako jednotné právo, pričom jeho funkciou je zabezpečiť v občianskoprávnej oblasti dôslednú ochranu...
Spisová značka: 6CoPr 1/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 11. 2018
I. V danom prípade žalovaný v predmetnej výpovedi označil výpovedný dôvod jednak uvedením konkrétneho ustanovenia Zákonníka práce a zároveň skutkovo vymedzil výpovedný dôvod...
Spisová značka: 29Sa 11/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2018
Jedným z imanentných predpokladov činnosti súdu je danosť atribútu preskúmateľnosti správneho aktu (jazykovej aj logickej) a požiadavky na určitú kvalitu i kvantitu dôvodov v ňom...
Spisová značka: 8Co 31/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2018
Výrazom snahy o vyváženie práva na rozhodovanie podľa relevantnej právnej normy na jednej strane a práva na právnu istotu založenú síce (objektívne) nesprávne prejaveným, ale...
Spisová značka: 23To 104/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2018
Senát odvolacieho súdu nie je toho názoru, že len trest odňatia slobody nepodmienečne vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou tak, ako to má na mysli ustanovenie § 34...
Spisová značka: 11Co 207/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018
Ak držiteľ pozemku tento užíval pred 1. 1. 1992 domnievajúc sa, že mu patrí právo osobného užívania pozemku a ak užíval tento pozemok od 1. 1. 1992 domnievajúc sa, že je vlastníkom...
Spisová značka: 4To 63/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018
Oslobodenie obžalovaného spod obžaloby vždy má za následok odkázanie poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody, pokiaľ si ho riadne a včas uplatnil na civilné konanie alebo...
Spisová značka: 25CoSr 2/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2018
Od účinnosti Civilného sporového poriadku určenie neplatnosti zmluvy je určením právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP, ktoré nevyžaduje, aby na takomto určení bol daný...
Spisová značka: 2Tos 60/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2018
I. Podstatným dôvodom, na ktorom odsúdený založil svoju sťažnosť, je jeho nepriaznivý zdravotný stav po spáchaní skutku, ktorý ďalej pretrváva, o čom odsúdený do spisu doložil...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené