Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 709 výsledkov
...
Spisová značka: PL. ÚS 21/2014-96
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 2. 2019
Návrh navrhovateľky, jej doplnenia a predbežné rozhodnutie
Spisová značka: 3To 82/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019
I. Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný uznaný vinným zo spáchania zločinu vydierania podľa §189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona („Tr. zák.“) a prečinu podvodu podľa § 221...
Spisová značka: 13Co 31/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019
Znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky napĺňa nielen podmienka, ktorá je neprimeraná, ale aj podmienka, ktorá je neurčitá alebo je v rozpore s ratio legis zákonného ustanovenia,...
Spisová značka: 10CoP 67/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019
Príprava maloletých na stretnutia s otcom nezahŕňa len zabezpečenie ich fyzickej prítomnosti v stanovený čas na stanovenom mieste a náležité oblečenie, či obutie, ale aj (a to...
Spisová značka: 30S 55/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2019
K tvrdeniu žalobcu, že tretie osoby, v prospech ktorých Okresný úrad Ružomberok predmetné pozemky zapisuje, tieto pozemky následne odpredávajú alebo inak scudzujú, čím sa vytvárajú...
Spisová značka: 9Co 358/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2019
Pojem integrita je z jazykovedného hľadiska definovaný ako celistvosť, neporušenosť, osobná istota a bezpečnosť, pričom k ohrozeniu alebo narušeniu telesnej alebo duševnej...
Spisová značka: 3Tos 210/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019
Odsúdený namietal, že okresný súd prihliadol aj na rozhodnutie súdu, ktorým bol odsúdený napriek tomu, že mu bola udelená amnestia, krajský súd uvádza, že rozhodnutie o amnestii s...
Spisová značka: 13S 19/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2019
I. Ak sa účastník konania nezriekne nároku na náhradu trov konania, súd je povinný o trovách rozhodovať, aj keď sa nárok na ich náhradu výslovne neuplatnil. Z okolnosti, že v...
Spisová značka: 24S 121/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2019
Je nepochybné, že zaplatenie čiastky na obnovenie reklamnej stavby by mohlo v ekonomike niektorého subjektu spôsobiť závažný následok. Avšak takúto skutočnosť by musel žalobca vo...
Spisová značka: 30S 21/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019
I. Skutočnosť, že zákonodarca predpokladá potrebu doručiť písomný záznam účastníkovi konania, je možné vyvodiť z gramatického aj logického výkladu citovaného ust. § 6 ods. 2 veta...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené