Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 85 543 výsledkov
...
Spisová značka: 10 As 49/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
NSS obdržel dne 13. 2. 2019 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení usnesení krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3...
Spisová značka: 3 Azs 120/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Včas podanou kasační stížností napadli žalobci v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byly shodně zamítnuty žaloby...
Spisová značka: 5 Ads 251/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Žalobce se kasační stížností ze dne 27. 7. 2018 domáhal zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované, kterým bylo...
Spisová značka: 9 As 92/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se podáním ze dne 1. 3. 2019 nadepsaným „Věc: č. j. 6105/1.30/18, vznášíme námitku nepříslušnosti rozhodování soudu“ domáhala, aby její...
Spisová značka: 2 Azs 57/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Žalovaný výše označeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále jen „napadené rozhodnutí“ a „prvostupňový...
Spisová značka: 57 A 14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
1. Dne 29. 3. 2019 obdržel Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného tak, jak je vymezen shora. Zároveň...
Spisová značka: 8 As 2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 3. 1. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Krajského...
Spisová značka: 8 Azs 45/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla 13. 2. 2019 doručena kasační stížnost žalobkyň (dále „stěžovatelek“) proti v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále...
Spisová značka: 8 Azs 46/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 4. 2019
[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 14. 2. 2019 kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku krajského soudu, kterým bylo rozhodnuto o...
Spisová značka: 3 Azs 65/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 4. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené