Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 76 494 výsledkov
...
Spisová značka: 2 Azs 68/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Usnesením ze dne 7. 2. 2018, č. j. 4Az 1/2018 – 17, Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) odmítl jako opožděnou žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí...
Spisová značka: Aprk 11/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
Spisová značka: 3 Azs 280/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze (dále též městský soud), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí...
Spisová značka: 6 As 165/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 73 A 4/2017, kterým byla zamítnuta jeho...
Spisová značka: 6 As 166/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2018, č. j. 73 A 2/2017 - 39, kterým byla...
Spisová značka: 6 As 405/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
I. Vymezení případu
Spisová značka: 7 As 129/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Rozhodnutím ze dne 22. 1. 2018, č. j. OAM-14/DS-PR-P18-2018, žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve...
Spisová značka: 7 As 149/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Rozhodnutím ze dne 28. 1. 2016, č. j. 022253/2016/KUSK, žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Černými Lesy (dále jen „správní...
Spisová značka: 7 Azs 106/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 8. 2017, č. j. OAM-1006/ZA-ZA11-K10-2016, rozhodl o neudělení mezinárodní ochrany žalobkyním podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o...
Spisová značka: 7 Azs 155/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2018
[1] Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2017, č. j. CPR-23731-3/ČJ-2017-930310-V243, žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené