Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 81 926 výsledkov
...
Spisová značka: 8 Azs 318/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2018
[1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 2. 3. 2017, čj. OAM-9090-35/PP-2016, byla podle § 87e odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky...
Spisová značka: 1 Afs 206/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
I. Vymezení věci a řízení před krajským soudem
Spisová značka: 1 Afs 332/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2018
I. Vymezení věci
Spisová značka: 1 As 203/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
I. Vymezení věci a řízení před městským soudem
Spisová značka: 1 As 365/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
I. Vymezení věci
Spisová značka: 3 Afs 229/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
I. Vymezení věci
Spisová značka: 4 As 315/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
[1] Krajský soud v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce, v níž brojil proti rozhodnutí žalovaného, kterým zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu...
Spisová značka: 4 Azs 318/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
I. Dosavadní průběh řízení
Spisová značka: 7 Afs 108/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
[1] Dodatečnými platebními výměry ze dne 17. 12. 2013, č. j. 3826487/13/3003-24901-706025, a č. j. 3827053/13/3003-24901-706025 (dále také „dodatečné platební výměry“), Finanční...
Spisová značka: 7 As 299/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2018
[1] Dne 7. 11. 2013 uzavřel žalobce s A. P., bytem X (dále též „spotřebitel“) kupní smlouvu pomocí komunikačních prostředků na dálku (prostřednictvím elektronické pošty). Předmětem...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené