Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 83 348 výsledkov
...
Spisová značka: Aprk 3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Žalobce (dále „navrhovatel“) podal u výše označeného krajského soudu dne 4. 6. 2018 žalobu, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2018, č. j....
Spisová značka: 5 Azs 10/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 18. 10. 2018, č. j. KRPK-82162-26/ČJ-2018-190022, byl žalobce zajištěn dle § 129 odst. 1 a 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území...
Spisová značka: 7 As 558/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Včas podanou kasační stížností se žalovaný (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále též „krajský...
Spisová značka: 2 Ads 5/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 19. 12. 2018, č. j. 34 A 38/2018 –...
Spisová značka: 2 Afs 427/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. [2] Dne 30. 1. 2019 bylo Nejvyššímu správnímu...
Spisová značka: 9 As 14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Žalobkyni byla rozhodnutím Magistrátu města Přerova ze dne 31. 1. 2017, č. j. MMPr/014230/2017/JP, uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č....
Spisová značka: 9 As 426/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem...
Spisová značka: 9 As 427/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem...
Spisová značka: 9 As 8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle § 46...
Spisová značka: 9 Azs 2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2019
[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle § 78...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené