Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 87 347 výsledkov
...
Spisová značka: 9 As 141/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Podanou kasační stížností se osoba zúčastněná na řízení I) [dále jen „stěžovatelka“] domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci,...
Spisová značka: 9 As 178/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) obdržel dne 30. 5. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v...
Spisová značka: Nad 40/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Žalobce podal dne 17. 1. 2019 u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2018, č. j. MSP-837/2017-OSV-OSV/3, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání...
Spisová značka: Nao 101/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Žalobou adresovanou Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobkyně domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání proti...
Spisová značka: Nao 102/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Žalobou adresovanou Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobkyně domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto její odvolání...
Spisová značka: 5 As 119/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 21. 5. 2019 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2019, č. j. 3 Ad...
Spisová značka: Aprk 10/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Návrhem ze dne 23. 4. 2019 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 5. 2019 se žalobce (navrhovatel) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č....
Spisová značka: 3 Afs 128/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojila kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2019, č. j. 30 Af 101/2016-38, jímž krajský soud zamítl její...
Spisová značka: 3 As 186/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 27. 5. 2019 blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze...
Spisová značka: 8 Afs 128/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2019
I. Vymezení věci a řízení před městským soudem
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené