Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 56 832 výsledkov
...
Spisová značka: 3XObdo/197/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
7. Toto rozhodnutie prijal senat Najvyssieho sudu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.
Spisová značka: 9Sk/14/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
1. Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 25Sa/11/2017-27 z 22.06.2017 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovanej č....
Spisová značka: 9So/70/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
Rozsudkom z 23.11.2016, č. k. 21Sd/39/2016-34, krajský súd potvrdil rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.01.2016, ktorým podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6, § 82 zákona č....
Spisová značka: 9Sžsk/12/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 25Sa/6/2016-42 zo dňa 10.11.2016 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) zamietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného správneho...
Spisová značka: 9Sžsk/16/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 1S/163/2016-48 z 24.11.2016 zamietol žalobu žalobkyne o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 29474-2/2014-BA zo dňa...
Spisová značka: 9Sžsk/43/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
Proti tomuto rozsudku n i e j e prfpustny opravny prostriedok.
Spisová značka: 9Sžsk/53/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
Proti tomuto rozsudku n i e j e prfpustny opravny prostriedok.
Spisová značka: 9Sžsk/57/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
Spisová značka: 5Sžr/5/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 14. novembra 2016, č.k. 23Sa/108/2016-28, potvrdil napadnuté rozhodnutie, ktorým odporca zamietol návrh na vklad zmluvy...
Spisová značka: 8Asan/1/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 12. 2018
1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „správny súd“) napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“) zamietol žalobu žalobcu,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené