Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 62 432 výsledkov
...
Spisová značka: 2Urto/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 13. decembra 2018, sp. zn.
Spisová značka: 5Tdo/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica z 24. apríla 2017, sp. zn. 2T/11/2016,bol obvinený P. W. uznaný vinným zo spáchania prečinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej...
Spisová značka: 1Obdo/27/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 1Cob/52/2015-827 z 8.
Spisová značka: 1Oboer/31/2018
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
P o u č e n i e :
Spisová značka: 1XObdo/306/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 14C/393/2012-88 z 12. decembra 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatila...
Spisová značka: 1XObdo/311/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 13Co/300/2017-201 z 19.
Spisová značka: 1XObdo/6/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 14C/61/2013-80 zo 7. októbra 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia...
Spisová značka: 6Tdo/6/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom rozsudkom zo 4. decembra 2015, sp. zn. 1T/124/2015 (ďalej len ako „okresný súd" alebo „prvostupňový súd"), uznal obvineného V. O. za vinného z...
Spisová značka: 6Tdo/62/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Okresný súd Dolný Kubín rozsudkom z 29. marca 2016, sp. zn. 2T/56/2015 (ďalej len ako „okresný súd" alebo „prvostupňový súd"), uznal obvineného O. J. za vinného (okrem menovaného...
Spisová značka: 6To/2/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Obžalovaný JUDr. E. O. bol rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 12. novembra 2018, sp. zn. PK-2 T 25/2016, uznaný vinným z prečinu poškodzovania finančných záujmov...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené