Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 22 694 výsledkov
...
Spisová značka: 28Sa/39/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím číslo LM1/OPP_ŤZPAPČ/PPNK/SOC/2018/12937-15 zo dňa 07.06.2018 podľa § 37 ods....
Spisová značka: 28Sa/42/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím číslo záznamu: 2017/216118, PP 2203/2011/Hd, č.:...
Spisová značka: 25Sa/28/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3. októbra 2016 rozhodla tak, že žalobcovi podľa § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. priznala starobný...
Spisová značka: 28Sa/7/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím č.j. 34/2019 zo dňa 17.02.2019 Obec Sklené podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uznala...
Spisová značka: 2Tos/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Samosudca Okresného súdu Dolný Kubín uznesením, sp.zn. 0T/33/2017 z 12.2.2019 rozhodol podľa §420 Tr. por., § 419 ods. 1 Tr. por., § 50 ods. 4 Tr. zák., že odsúdený B. A., nar....
Spisová značka: 30S/120/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Krajský súd v Žiline uznesením sp. zn.: 30S/120/2018 zo dňa 14.01.2019, vydaným vyšším súdnym úradníkom, žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal, z dôvodu, že...
Spisová značka: 28Sa/46/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou bez uvedenia dátumu, ktorá došla elektronicky Krajskému súdu v Žiline dňa 30.11.2018, domáhal sa žalobca, aby bol žalovaný povinný obnoviť zápis žalobcu v evidencii...
Spisová značka: 25Sa/5/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou, doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 22.02.2019, domáhal sa žalobca preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného číslo: GR ZVJS-d-12379/14-2018 zo dňa...
Spisová značka: 31S/21/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správny súd uznesením č. k. 31S/21/2018 zo dňa 05.03.2019 uznesením vyslovil nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5...
Spisová značka: 29Sa/23/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správny orgán prvého stupňa - Sociálna poisťovňa, pobočka Martin rozhodnutím číslo: 15136-1/2017 zo dňa 29.09.2017 rozhodla podľa ust. § 178 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené