Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 21 921 výsledkov
...
Spisová značka: 13Cob/207/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd návrh žalovaného na zrušenie rozsudku č.k. 38Cb/185/2016-56 zo dňa 16. marca 2018 zamietol. Samostatným výrokom rozhodol tak, že žalobcovi nárok...
Spisová značka: 13Cob/219/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom č.k. 10Cb/54/2016-300 zo dňa 11. septembra 2018 okresný súd žalobu voči žalovanému v 1/ a v 3/ rade v celom rozsahu zamietol. Samostatným výrokom rozhodol, že žalovaní...
Spisová značka: 13Cob/225/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom č.k. 10Cb 130/2011-34 zo dňa 27.09.2011 okresný súd rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 166,68 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne...
Spisová značka: 11CoP/70/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol, že: - Maloletú V. Q., nar. X.X.XXXX, súd dočasne zveruje do osobnej starostlivosti otca maloletej JUDr. Y. Q., nar. X.X.XXXX,...
Spisová značka: 11Co/298/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu515,73 eur spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 515,73 eur ...
Spisová značka: 11CoP/66/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh navrhovateľky na rozvod manželstva zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá...
Spisová značka: 11CoP/67/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin (ďalej aj „súd prvej inštancie“) konanie o určenie otcovstva k maloletému K. T., narodenému z matky B. T., dňa 29.05.2016, zastavil....
Spisová značka: 10Co/168/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 448,20 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,15% ročne z danej sumy od 1.4.2017 do zaplatenia....
Spisová značka: 10CoP/67/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd čiastočne vyhovel návrhu otca a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým upravil jeho styk s maloletými deťmi každý párny týždeň v sobotu a v...
Spisová značka: 13Cob/209/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené