Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 23 059 výsledkov
...
Spisová značka: 25Sa/16/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca rozhodnutím č. 48462-1/2013-CA zo dňa 8. novembra2013 rozhodla, že zamestnancovi pánovi W. T. (žalobcovi 1/) nevzniklo ...
Spisová značka: 29Sa/2/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáha preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovanej číslo: 76466-2/2018-BA zo dňa 26.11.2018, ktorým podľa § 218 ods. 2 zákona ...
Spisová značka: 29Sa/35/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou podanou na Krajskom súde v Žiline osobne dňa 13.09.2018 sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti a následného zrušenia rozhodnutia žalovaného č. SPOU-PO-PK-69/2018...
Spisová značka: 30CoE/36/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Dňa 14.04.2015 bola Okresnému súdu Čadca doručená žiadosť súdneho exekútora JUDr. Jozefa Kaducha, so sídlom exekútorského úradu C. R. XX, XXX XX W. (ktorého nástupkyňou je JUDr....
Spisová značka: 24Sa/33/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 22.12.2017, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 28.12.2017, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a...
Spisová značka: 30S/151/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 22.10.2018 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101652218/2018 zo dňa...
Spisová značka: 30S/159/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 31.10.2018 sa žalobcovia v rade A/, B/ a C/, prostredníctvom právneho zástupcu, domáhajú preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia...
Spisová značka: 30S/95/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 13.07.2018, doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 18.07.2018, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a...
Spisová značka: 5Co/314/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Okresný súd Martin rozsudkom č.k. 21C/20/2017-198 zo dňa 10.7.2018 zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy vo výške 338,64 eur. Žalovaného zaviazal k povinnosti zaplatiť...
Spisová značka: 30S/16/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 20.12.2018 sa žalobkyňa prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102289193/2018 zo ...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené