Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 23 157 výsledkov
...
Spisová značka: 20S/118/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou zo dňa 28.9.2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 1.10.2018, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v konaní č. 101830372/2018 zo dňa...
Spisová značka: 20S/120/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou zo dňa 01.10.2018, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 03.10.2018, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101830548/2018 zo dňa...
Spisová značka: 20S/101/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou zo dňa 06.09.2018, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 10.09.2018, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101546679/2018 zo dňa...
Spisová značka: 14S/65/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou doručenou dňa 14. júna 2018 na Krajský súd v Trnave sa žalobcovia prostredníctvom správnej žaloby opomenutého účastníka domáhali jednak vo vzťahu k mestu Dunajská Streda...
Spisová značka: 14S/19/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trnave dňa 24. marca 2017 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia č. k.: PUSR-2017/25772-4/6707/4/ORS z 27. januára...
Spisová značka: 14S/77/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 16. mája 2016 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu...
Spisová značka: 20S/106/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou zo dňa 10.09.2018, doručenou správnemu súdu dňa 19.09.2018, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2018/5056, O-374/2018 zo ...
Spisová značka: 20S/5/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca doručil dňa 19.01.2018 na tunajší správny súd správnu žalobu opomenutého účastníka, prostredníctvom ktorej sa domáhal, aby správny súd podľa § 179 ods. 1 Správneho...
Spisová značka: 21CoKR/6/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že kúpna zmluva vymedzená vo výroku je neúčinná voči veriteľom, ako aj zaviazania...
Spisová značka: 14S/76/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 19. septembra 2018 domáhal zrušenia uznesenia č. OZ-34/2018 z 19. júla 2018, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Jahodná schválilo predaj...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené