Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 24 926 výsledkov
...
Spisová značka: 14S/30/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 11.3.2019 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100227354/2019 zo dňa 18.1.2019, ktorý postupom podľa ust. § 74 ods. 4 zákona č....
Spisová značka: 14S/31/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 11.3.2019 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100226705/2019 zo dňa 18.1.2019, ktorý postupom podľa ust. § 74 ods. 4 zákona č....
Spisová značka: 23CoP/4/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. rozhodol, že otec má právo stretávať sa s maloletou dcérou s účinnosťou od 01.01.2019 počas školského roka každú stredu od...
Spisová značka: 26CoPom/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1.1 Napadnutým uznesením súd prvej inštancie ustanovil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany na zastupovanie maloletej S. v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia...
Spisová značka: 44Sa/21/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Vo veci pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území K. podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,...
Spisová značka: 3Tos/89/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol podľa § 66 odsek 1 písm. b/, odsek 2 Trestného zákona tak, že návrh odsúdeného M. S. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 20S/35/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou podanou tunajšiemu správnemu súdu dňa 8.3.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1246/2017-430 zo dňa 19.12.2018, ktorý svojim...
Spisová značka: 43Sa/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 3.1.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 7.1.2019, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.10.2018, ktorým žalovaná...
Spisová značka: 14S/19/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 27.02.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 05.03.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102633500/2018 zo dňa...
Spisová značka: 14S/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 27.2.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 4.3.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.102616030/2018 zo dňa 17.12.2018,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené