Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 32 285 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/19/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobou doručeniu tunajšiemu súdu dňa 23.01.2019 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného č. 102135990/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 102135987/2018 zo dňa ...
Spisová značka: 11S/72/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 02.07.2018 žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. PO/BEZ/2018/3255, O-94/2018 zo dňa 13. apríla 2018, ako aj rozhodnutie...
Spisová značka: 11S/126/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca podanou žalobou doručenou súdu dňa 05.12.2018 žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného OU-TN-OOP6-2018/026940-003 Kov zo dňa 27. septembra 2018. Uvedenej veci...
Spisová značka: 11S/20/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobcovia 1/ až 5/ sa žalobou podanou v zákonnej lehote domáhali preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcov...
Spisová značka: 11S/25/2017
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Krajský súd v Trenčíne vydal dňa 19. júla 2017 rozsudok č.k. 11S/25/2017-94, ktorým zamietol žalobu a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. V písomnom vyhotovení tohto...
Spisová značka: 11S/35/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca podanou žalobou žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného č. 1100306/1/76113/2014/5193 zo dňa 10. februára 2014, ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č....
Spisová značka: 13S/46/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom, č.k. 13S/46/2017-371 zo dňa 19.09.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 28.12.2018 tunajší súd zrušil rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej ...
Spisová značka: 11S/126/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Finančné riaditeľstvo Slovenskej...
Spisová značka: 11S/144/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu a zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu...
Spisová značka: 11S/12/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobkyňa sa včas podanou žalobou domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1553824/2015 zo dňa 15. októbra 2015 v spojení s Dodatočným platobným výmerom...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené