Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 32 206 výsledkov
...
Spisová značka: 13S/43/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca podanou žalobou žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného, č. S/2014/01809, O-455/2018 zo dňa 13.09.2018 a žalobcovi priznal voči žalovanému právo na...
Spisová značka: 13S/9/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Rozsudkom, č.k. 13S/9/2018-112 zo dňa 08.08.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa28.09.2018 tunajší súd zrušil rozhodnutie Národného inšpektorátu práce, Košice, č....
Spisová značka: 13S/7/2015
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Rozsudkom, č.k. 13S/7/2015-58 zo dňa 07.09.2016, tunajší súd zrušil rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Banská Bystrica zo dňa 07.10.2014, č....
Spisová značka: 13S/242/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Rozsudkom, č.k. 13S/242/2014-31 zo dňa 25.03.2015 tunajší súd zrušil rozhodnutie žalovaného, č. UPS/US1/SSVODPC/BEZ/2014/20645 zo dňa 01.08.2014 a vec vrátil žalovanému na...
Spisová značka: 16CoKR/11/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výrokom I. zamietol návrh žalobcu na určenie poradia pohľadávky proti podstate a výrokom II. priznal žalovanému náhradu 100 % trov...
Spisová značka: 16CoKR/12/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výrokom I. zamietol návrh žalobcu na určenie poradia pohľadávky proti podstate a výrokom II. priznal žalovanému náhradu 100 % trov...
Spisová značka: 16CoKR/13/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výrokom I. zamietol návrh žalobcu na určenie poradia pohľadávky proti podstate a výrokom II. priznal žalovanému náhradu 100 % trov...
Spisová značka: 11S/83/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia v záhlaví tohto uznesenia uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového...
Spisová značka: 11S/84/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Dňa 07.08.2018 žalovaná doručila súdu správnu žalobu proti právoplatnému rozhodnutiu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zo dňa 16.05.2018 č....
Spisová značka: 16CoKR/19/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vo výrokom I. zamietol návrh žalobcu na určenie poradia pohľadávky proti podstate a výrokom II. priznal žalovanej náhradu 100 % trov...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené