Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 33 760 výsledkov
...
Spisová značka: 23To/46/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný I. M. podľa § 285 písm. a) Tr. por. oslobodený spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Trenčín, č. 2Pv 570/16/3309 zo dňa...
Spisová značka: 23Tos/54/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Martin sp. zn. 3T/63/2018 zo dňa 10.07.2018 bolD. O. odsúdený pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 324 ods. 1 Tr.zák. na trest odňatia...
Spisová značka: 23To/12/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
Rozsudkom Okresného súdu zo dňa, sp. zn. 2T/37/2017 bol obžalovaný F. C. podľa § 285 písm. a/ Tr.por. oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry v Novom Meste nad Váhom zo dňa...
Spisová značka: 4CoE/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladným opatrením oprávnenému a povinnej spolu s maloletou I. povinnosť podrobiť sa odbornému psychologickému poradenstvu...
Spisová značka: 5Co/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému priblížiť sa k žalobkyni na vzdialenosť menšiu ako desať metrov, bez...
Spisová značka: 5CoP/21/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletú E. ponechal v náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky W. G. - starej matky dieťaťa...
Spisová značka: 13S/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 21.03.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 100138676/2019 zo dňa 11.01.2019. Napadnutým...
Spisová značka: 13S/25/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 21.03.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 100139621/2019 zo dňa 11.01.2019. Napadnutým...
Spisová značka: 19CoP/13/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením na návrh otca maloletej L. nariadil neodkladné opatrenie: „Otec je oprávnený stretávať sa s maloletou L. Q. každý nepárny týždeň v...
Spisová značka: 23Tos/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
Uznesením súdu prvého stupňa bol odsúdený Q. B. podľa § 66 ods. 1, 2 Tr. zák. a § 415 ods. 1 Tr. por. podmienečne prepustený z výkonu uložených troch trestov odňatia slobody, ktoré...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené