Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 33 337 výsledkov
...
Spisová značka: 13S/16/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 04.03.2019 osobne podaná správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného 102579840/2018 zo dňa 12.12.2018. ...
Spisová značka: 23Tos/41/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Ružomberok sp.zn. 1T/12/2016 zo dňa 07.03.2016 bolD. B. odsúdený pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 2 Tr.zák. a iné na trest odňatia slobody v trvaní 56...
Spisová značka: 23Tos/34/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Žilina, sp.zn. 29Tk/1/2016 zo dňa 06.04.2017 bol O. I. pre trestný čin vraždy v štádiu pokusu spolupáchateľstvom podľa § 7 ods. 1 k § 9 ods. 2 a § 219...
Spisová značka: 11S/19/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 23.01.2019 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného č. 102135990/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 102135987/2018 zo dňa ...
Spisová značka: 11S/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 23.01.2019 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného č. 102135990/2018 zo dňa 02.11.2018, č. 102135987/2018 zo dňa ...
Spisová značka: 11S/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Dňa 08.01.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2018/3860, O-557/2018 zo dňa 06.12.2018,...
Spisová značka: 19Co/37/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Súd prvej inštancie platobným rozkazom uložil žalovanému povinnosť do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 509,56 eur spolu s úrokom z omeškania vo...
Spisová značka: 5Co/246/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom, obec Lehota pod Vtáčnikom, okres...
Spisová značka: 13S/9/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 04.02.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného zo dňa 10.12.2018 ...
Spisová značka: 23Tos/31/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
L. J. v súčasnosti vykonáva tresty odňatia slobody uložené mu viacerými rozhodnutiami, tak ako toto vyplýva z odôvodnenia napadnutého uznesenia, pričom ukončenie výkonu trestu ...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené