Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 33 316 výsledkov
...
Spisová značka: 10Co/56/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 1.947,26 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5,05 %...
Spisová značka: 15Co/1/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom v I. výroku zastavil konanie v časti žalobou uplatneného nároku na zaplatenie 256,24 Eur, v...
Spisová značka: 15Co/24/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.641,57 Eur spolu s úrokom z omeškania...
Spisová značka: 12Co/13/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že zaviazal žalovaného vydať žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 859,98 Eur s...
Spisová značka: 12Co/16/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalobu zamietol a zaviazal žalobkyňu nahradiť žalovanému trovy konania v rozsahu 100%,...
Spisová značka: 12Co/27/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že zaviazal žalovaného vydať žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 203,40 Eur s...
Spisová značka: 12Co/44/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že zaviazal žalovaného vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške 819,37 Eur do troch...
Spisová značka: 12CoE/9/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že zamietol žiadosť súdneho exekútora F.. R. Z., Q.., EX XXXX/XXXX zo dňa...
Spisová značka: 13Co/17/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd určuje, že úver poskytnutý na základe Zmluvy o revolvingovom úvere číslo...
Spisová značka: 13Co/19/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Súd konanie o zaplatenie sumy 15 eur s prísl. zastavuje. Žalovaná je povinná...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené