Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 35 030 výsledkov
...
Spisová značka: 5Tos/10/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 3Pp/4/2019 zo dňa 14.02.2019 podľa § 415 ods. 1 Tr. poriadku a§ 66 ods. 1 písm. a/ Tr. zákona zamietol žiadosť odsúdeného V. N. o podmienečné...
Spisová značka: 4To/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa podľa § 241 ods. 6 Tr. por. v spojení s ust. § 220 ods. 1 Tr. por. schválil zmier medzi obvineným G. V. a poškodenými W.. W. K., C. T.,...
Spisová značka: 4To/29/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uznal obžalovaného B. D. vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že- ...
Spisová značka: 23Co/91/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 900 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania...
Spisová značka: 10To/1/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný C. Y. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d), ods. 3 písm. b) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr....
Spisová značka: 5To/10/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 2T/123/2018 zo dňa 05.12.2018 bol obžalovaný W.. C. K. uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a...
Spisová značka: 13Co/28/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Žalovaný je povinný zdržať sa použitia Dohody o zrážkach zo mzdy a z iných...
Spisová značka: 13Co/3/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Žalobu zamieta. Žalobca nemá voči žalovanému nárok na náhradu trov konania a ...
Spisová značka: 13Co/44/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „Žalovaný je povinný vydať žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 1749,49 eur...
Spisová značka: 6To/10/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Humenné sp. zn. 2T/109/2018 zo dňa 22. októbra 2018 bol obž. R. V. uznaný vinným zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené