Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 33 174 výsledkov
...
Spisová značka: 10To/32/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný B. L. uznaný za vinného zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1, ods. 3 písm....
Spisová značka: 10To/33/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 41T/90/2010 zo dňa 28.06.2017 bol obžalovanému R. S., pri nezmenenom výroku o vine v rozsudku Okresného súdu Prešov sp. zn. 41T/90/2010 zo...
Spisová značka: 15Co/2/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Prešov ( ďalej len „súd prvej inštancie“ ) napadnutým rozsudkom vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 19 780 eur, vo výroku II. žalobu v...
Spisová značka: 19Co/66/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu124,39 eur spolu s príslušenstvom, a to 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 62,99...
Spisová značka: 15Co/22/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie predložil nadriadenému súdu predmetnú vec dňa 1.6.2018 na rozhodnutie o späťvzatí žaloby žalobkyňou po tom, čo bolo vo veci samej rozhodnuté. 2. Okresný súd...
Spisová značka: 10To/28/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obž. F. B. uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. b), písm. c) Trestného zákona s...
Spisová značka: 12Co/14/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie v nasledovnom znení: · žalovaný je povinný zdržať sa použitia Dohody o zrážkach zo mzdy (iných príjmov) č....
Spisová značka: 10To/16/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný X. S. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zákona na tom...
Spisová značka: 17Co/93/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol: „I. žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi sumu 859,79 EUR spolu s 5 % ročným...
Spisová značka: 19Co/106/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zastavil konanie o zaplatení sumy 0,91 eur s príslušenstvom. Žalobu zamietol a žalovanej vo vzťahu k žalobcovi nepriznal...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené