Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 35 748 výsledkov
...
Spisová značka: 17Co/91/2018
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súdI. návrh na prerušenie konania zo dňa 20.2.2017 zamietol. II. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi v 1/ rade sumu 958,13 eura...
Spisová značka: 22Co/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol takto, cit.: „I. vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo strán sporu tak, že: do výlučného...
Spisová značka: 5To/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp. zn. 3T/3/2016 zo dňa 25.09.2018 bol obžalovaný A. W. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa§ 207 ods. 1 Tr. zákona na tom...
Spisová značka: 22Co/40/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol, cit.: „Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu 322 Eur v lehote 3 dní od...
Spisová značka: 5Tos/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 5Nt/40/2018 zo dňa 26.02.2019 podľa § 399 ods. 2 Tr. poriadku návrh odsúdeného N. K. na povolenie obnovy konania vo veci vedenej na Okresnom...
Spisová značka: 12Co/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaných strán sporu súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie v nasledovnom znení, cit.: „Žalovaný j e p o v...
Spisová značka: 3Co/15/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni sumu 788,52 eura a to do troch dní od...
Spisová značka: 3Co/201/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019
1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 964,54 Eur s úrokom z...
Spisová značka: 3Co/25/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
1. Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „ I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 910,85 eura do 3 dní od...
Spisová značka: 3Co/5/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol, cit.: „I. Žalovaný j e p o v i n n ý vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo výške...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené