Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 29 311 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/137/2017
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Uznesením č. k. 11S/137/2017-182 zo dňa 30. augusta 2018 tunajší vec rozhodol tak, že predmetnú právnu vec postúpil Okresnému súdu Nitra. 2. Podľa § 143 zákona č. 162/2015 Z. z....
Spisová značka: 11S/40/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
I. Priebeh administratívneho konania1. Z administratívneho spisu zn. V 5229/2015, ktorý súdu predložil žalovaný, bolo zistené, že dňa02. 07. 2015 bol Okresnému úradu Nitra,...
Spisová značka: 11S/161/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 22. 01. 2018, doručenou tunajšiemu súdu elektronicky dňa 23. 01. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 102390834/2017 zo dňa...
Spisová značka: 11S/162/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 22. 01. 2018, doručenou tunajšiemu súdu elektronicky dňa 23. 01. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 102390834/2017 zo dňa...
Spisová značka: 11S/163/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 22. 01. 2018, doručenou tunajšiemu súdu elektronicky dňa 23. 01. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 102390834/2017 zo dňa...
Spisová značka: 11S/169/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 15. 08. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 15. 08. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101103197/2018 zo dňa 05. 06. 2018,...
Spisová značka: 12Co/190/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 22.030 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a úspešnej žalobkyni priznal voči...
Spisová značka: 12Co/143/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie vydal dňa 21.03.2018 platobný rozkaz č. k. 9C/19/2018-12, ktorým uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného sumu...
Spisová značka: 12Co/147/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie vydal dňa 27.04.2018 platobný rozkaz č. k. 9Csp/34/2018-41, ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného sumu...
Spisová značka: 12Co/176/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením na návrh žalobcu opravil v záhlaví uznesenia č. k. 8C/76/2014-139 zo dňa 22.04.2016, ktorým v rámci konania o vrátenie daru rozhodol o...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené