Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 29 502 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/142/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 25. 06. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 02. 07. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0632/99/2017 zo...
Spisová značka: 11S/154/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 23. 07. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 24. 07. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100966375/2018 zo dňa 16. 05. 2018,...
Spisová značka: 11S/182/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa XX.XX.XXXX, doručenou tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, ...
Spisová značka: 11S/173/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa XX.XX.XXXX, podanou tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXX/XXXX/SV/XXXXX zo dňa XX.XX.XXXX,...
Spisová značka: 11S/177/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa XX.XX.XXXX, osobne podanou tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-Y zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým...
Spisová značka: 11S/178/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 20. 08. 2018, osobne podanou tunajšiemu súdu dňa 22. 08. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OCDPK-2018/023547...
Spisová značka: 12CoP/45/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd rozhodol, že maloletý S. je žiakom Základnej...
Spisová značka: 11S/138/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 28. 06. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 29. 06. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100845038/2018 zo dňa 27....
Spisová značka: 12Co/27/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu455,75 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 205,75 eura od...
Spisová značka: 12CoP/31/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Nové Zámky (súd prvej inštancie) rozsudkom zo dňa 24.apríla 2018 č.k. 18P/60/2017-94 zveril maloletého U. Z. od 01.03.2018 do osobnej starostlivosti matky s tým, že...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené