Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 34 537 výsledkov
...
Spisová značka: 6S/118/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím č. 101204150/2018 zo dňa 21.06.2018 žalovaný potvrdil rozhodnutieDaňového úradu Košice č. 100437352/2018 zo dňa 23.2.2018. 2. Žalobou doručenou...
Spisová značka: 6S/124/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím zo dňa 21.06.2018, č. 101207714/2018 žalovaný potvrdil rozhodnutieDaňového úradu Košice č. 100395048/2018 zo dňa 19.02.2018. 2. Žalobou doručenou...
Spisová značka: 7S/139/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správnou žalobou zo dňa 12.10.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100931250/2018 zo dňa 11.05.2018, ktorým...
Spisová značka: 7S/163/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správnou žalobou zo dňa 12.10.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100931685/2018 zo dňa 11.05.2018, ktorým...
Spisová značka: 7S/166/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správnou žalobou zo dňa 12.10.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č.100927142/2018 zo dňa 11.05.2018, ktorým...
Spisová značka: 7S/169/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správnou žalobou zo dňa 12.10.2018 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100928698/2018 zo dňa 11.05.2018, ktorým...
Spisová značka: 9Sa/25/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou zo dňa 22.10.2018 sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia žalovaného č. UPS/US6/ SSVODPPKPC1/SOC/2018/9470 zo dňa 24.08.2018. 2. Podľa ust. § 9 ods. 1 SSP, konanie sa...
Spisová značka: 7S/174/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správnou žalobou zo dňa 29. 11. 2018, podanou osobne na Krajskom súde v Košiciach dňa 03. 12. 2018, sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia...
Spisová značka: 8CoP/63/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie uznesením z 23.11.2018 č.k. 9P 373/2017-237 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil rodičom a maloletému dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornému...
Spisová značka: 8CoPom/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením vydal neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloletého U. V. nar. XX.X.XXXX do náhradnej osobnej starostlivosti starých rodičov...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené