Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 35 003 výsledkov
...
Spisová značka: 4Tos/47/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 19.5.2019, sp. zn. 3T/125/2018 podľa § 72 ods.1 písm. a) Tr. por. vzal obvineného Q.Y. Ď. do väzby z dôvodov podľa § 71 ods.1 písm....
Spisová značka: 8S/73/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Všeobecnou správnou žalobou doručenou správnemu súdu do elektronickej schránky dňa 13.09.2018 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia...
Spisová značka: 8S/52/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Žalobou zo dňa 12.09.2018 sa žalobca Okresná prokuratúra Košice - okolie domáhal preskúmania zákonnosti uznesenia žalovaného č. 2017/382 zo dňa 03.02.2017. 2. Žalobca svojim...
Spisová značka: 8S/99/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Všeobecnou správnou žalobou zo dňa 05.12.2018 doručenou správnemu súdu dňa 20.12.2018 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6Co/88/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) rozsudkom č.k. 10Csp/67/2016-220 zo dňa 12.12.2018 zamietol žalobu žalobcu na zaplatenie...
Spisová značka: 7Tos/41/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 24.4.2019 sp.zn. 5T/69/2017 podľa § 72 ods.1 písm.b/ Tr.por., § 79 ods.3 Tr.por. prepustil obžalovaného G. S., X.. XX.X.XXXX ihneď z...
Spisová značka: 9Sa/24/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Žalobou napadnutím rozhodnutia žalovaného uvedeným v záhlaví tohto rozsudku, žalovaný zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny...
Spisová značka: 5Saz/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
1. Žalobca sa podanou správnou žalobou zo dňa 29.04.2019 domáhal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného ČAS: MU-PO-16-16/2019-Ž zo dňa 19.03.2019, ktorým žalovaný zamietol jeho...
Spisová značka: 7CoE/45/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu. 2. V odôvodnení uviedol, že dňa 22.10.2009 udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie pre vymoženie...
Spisová značka: 7Sa/22/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
1. Žalobou podanou elektronicky na Krajský súd v Košiciach dňa 27.07.2018 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 34728-3/2018-BA zo dňa 17.04.2018, ako aj rozhodnutia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené