Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 39 627 výsledkov
...
Spisová značka: 11Co/110/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 12Csp/27/2017-520 zo dňa 15. februára 2018 uložil žalovanému povinnosť...
Spisová značka: 13Co/375/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol (I. výrok ). O trovách konania rozhodol tak, že žalovaným 1/ a 2/ náhradu trov...
Spisová značka: 12CoP/59/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd", alebo „súd prvej inštancie", resp. „prvoinštančný súd") odvolaním napadnutým rozsudkom zo dňa 12. 01. 2018 uložil otcovi...
Spisová značka: 11Co/253/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) odvolaním napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného povinnosťou zaplatiť žalobcovi sumu 656,52 Eur s...
Spisová značka: 11Co/297/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 20. júna2018 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni 1.727,57 Eur spolu s úrokom...
Spisová značka: 11Co/327/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením Okresný súd Brezno (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) návrh žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol (I. výroková...
Spisová značka: 11Co/40/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 525,66 Eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku (prvý výrok), v...
Spisová značka: 12Co/344/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa05. júna 2018 (v poradí druhým) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi...
Spisová značka: 12Co/374/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“, event. „okresný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 25. 05. 2018 nariadil zabezpečovacie...
Spisová značka: 12CoP/56/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“, resp. „prvoinštančný súd“, event. „súd prvej inštancie“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 12. 07. 2018 zamietol...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené