Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 39 333 výsledkov
...
Spisová značka: 12Co/288/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj ,,okresný súd“, resp. „súd prvej inštancie“, event. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 11. 05. 2018 nariadil...
Spisová značka: 12CoP/55/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 31. augusta 2018 nariadil...
Spisová značka: 12CoP/46/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Rimavská Sobota (ďalej aj „okresný súd“, resp. „prvoinštančný súd“, event. „súd prvej inštancie“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 24. 04. 2018 uložil otcovi...
Spisová značka: 13Co/291/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom zo dňa 29. 06. 2018 č. k. 7Csp/347/2017-81 rozhodol tak, že žalobu o zaplatenie sumy vo výške...
Spisová značka: 12Co/249/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. 1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“, event. „okresný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 18. 06. 2018 návrh na nariadenie...
Spisová značka: 13Co/257/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, rozhodol o odvolaní žalobcov proti uzneseniu súdu prvej inštancie, ktorým súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcov na...
Spisová značka: 11CoP/44/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 8P/79/2016-307 zo dňa 30. mája 2018 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“)...
Spisová značka: 13Co/315/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením okresný súd (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému zakázal vstup do nehnuteľnosti...
Spisová značka: 12CoP/47/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“, resp. „súd prvej inštancie“, event. ,,prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením dočasne nariadil otcovi B. W., nar. XX. XX....
Spisová značka: 13Co/234/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Brezno (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „prvostupňový súd“) rozsudkom č. k. 4C/27/2017-216 zo dňa 11. 04. 2017 rozhodol tak, že neschválil súdny zmier, ktorý...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené