Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 41 288 výsledkov
...
Spisová značka: 17Co/86/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie rozsudkom z 5. februára 2019 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi69,82 € s ročným úrokom z omeškania vo výške 8,05 % z tejto sumy od 20. januára...
Spisová značka: 3To/4/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bola obžalovaná L. T. uznaná za vinnú zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich ...
Spisová značka: 3To/42/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Zvolen bol obžalovaný P. R. uznaný za vinného z v bodoch 1/ a2/ zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. b) Tr....
Spisová značka: 3Tos/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým uznesením zo dňa 14.01.2019 sp.zn. 0T/37/2015 samosudca Okresného súdu Veľký Krtíš podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovil, že sa odsúdený L. Q. v skúšobnej...
Spisová značka: 17CoP/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie čiastočne vyhovel návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala matka zverenia maloletých detí do svojej osobnej starostlivosti a...
Spisová značka: 5To/37/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1T/85/2018 zo dňa 11.03.2019 bol obž. T. Z. uznaný vinným v bode 1./ napadnutého rozsudku zo zločinu lúpeže podľa § 188...
Spisová značka: 28Sa/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Dňa 12. februára 2019 bola správnemu súdu doručené podanie žalobcu označené ako „Odvolanie“, ktorým sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 1....
Spisová značka: 3To/33/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Zvolen sp. zn. 4T/134/2018 zo dňa 22.02.2019 bol obžalovaný Q. U. uznaný vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. s poukazom na §...
Spisová značka: 3To/45/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný V. J. uznaný vinným zo zločinu krádeže podľa§ 212 ods. 1, 3 písm. b), ods. 4 písm. b) Tr. zák. (s poukazom na §...
Spisová značka: 5To/160/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, žeObžalovaná Q. D., nar. XX.X.XXXX v I. Z. O., trvale bytom E., ul. Z. XX/X, vydatá, bez pracovného pomerusa uznáva vinnou, ž e1. ako...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené