Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 34 075 výsledkov
...
Spisová značka: 1Ntok/2/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Dňa 18.09.2018 odsúdený T. C. podal návrh na povolenie obnovy konania vo veci Krajského súdu vBratislave sp.zn. 3Ntc/16/2013. V tomto uviedol, že bol rakúskym súdom vo Viedni...
Spisová značka: 11CoP/450/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadal určiť, že maloleté deti budú navštevovať do skončenia vo veci samej Materskú školu T....
Spisová značka: 11CoP/119/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Bratislava V rozsudkom č.k. 20P/108/2014-1802 zo dňa 07.12.2017 uložil otcovi povinnosť platiť na výživu W. W., nar. XX.XX.XXXX sumou XXX eur mesačne za obdobie od...
Spisová značka: 11CoP/427/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie upravil styk otca s maloletými deťmi U., nar. XX.XX.XXXX a G., nar. XX.XX.XXXX každý párny kalendárny týždeň v sobotu od 09.00 hod. do 19.00 hod. a v nedeľu...
Spisová značka: 10Scud/24/2015
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Navrhovateľ svojím návrhom zo dňa 1.10.2015 žiadal preskúmať rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 12.8.2015, ktorým odporkyňa podľa § 65 ods. 1, § 82 a § 274 zákona...
Spisová značka: 11CoP/398/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením dočasne zveril maloleté deti X.: O., nar. XX.XX.XXXX a G., nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky, otcovi uložil povinnosť...
Spisová značka: 11CoP/403/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Bratislava III uznesením zo dňa 28.06.2018, č.k. 37P/132/2018-17 zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 18.05.2018, ktorým sa domáhal...
Spisová značka: 11CoP/405/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením č.k. 20P/104/2018-18 zo dňa 10.08.2018 zastavil konanie. 2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 325 ods. 1, § 329 ...
Spisová značka: 11CoP/413/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie zamietol návrh matky aj otca na nariadenie neodkladného opatrenia a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Nariadením neodkladného...
Spisová značka: 11CoP/459/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
Súd prvej inštancie uznesením č.k. 17P/23/2018-37, zo dňa 24.08.2018, zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadal o rozšírenie jeho styku s...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené