Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 35 596 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/18/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1/ Dňa 4.9.2017 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorou sa žalobca voči žalovanému...
Spisová značka: 11CoP/83/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 05.09.2018, č.k. 3P/101/2017 nahradil súhlas otca N.. A. W., ako zákonného zástupcu maloletého T. W., narodeného XX.XX.XXXX k...
Spisová značka: 2To/11/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom samosudcu Okresného súdu Bratislava I z 03.10.2018, sp. zn. 3T/47/2017 bol obžalovaný O. A. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/, ods. 3 písm....
Spisová značka: 4Sa/47/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Spisová značka: 4Sa/48/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 19C/16/2018 zo dňa 23.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu dňa 7.5.2018 postúpená správna žaloba. Z obsahu...
Spisová značka: 8SaZ/3/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Správnou žalobou doručenou v zákonnej lehote sa žalobca s odkazom na ust. § 11 ods. 1 pís. e/ a §52 ods. 1 zák. č. 480/2002 Z.z., Zákon o azyle (ďalej len „ZoA“), ust. § 32 ods....
Spisová značka: 11CoP/379/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Okresný súd Bratislava V uznesením, č.k. 59P/91/2018-21 zo dňa 30.04.2018 zamietol návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na nariadenie ústavnej starostlivosti nad...
Spisová značka: 1To/8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Malacky z 12.09.2018, sp. zn. 3T/5/2018 bol obžalovaný T. B. uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák., na tom...
Spisová značka: 20CoP/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd Bratislava II uznesením zo dňa 11.12.2018 č. k. 49P/187/2018-25 zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd prvej inštancie v rámci odôvodnenia...
Spisová značka: 3Sa/12/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1/ Dňa 27.2.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) prostredníctvom žalovaného doručená žaloba datovaná 15.2.2019 (ďalej len...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené