Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 34 186 výsledkov
...
Spisová značka: 11CoP/580/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
Súd prvej inštancie uznesením č.k. 59P/260/2018-10 zo dňa 27.07.2018, zastavil konanie v časti návrhu na rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k maloletému dieťaťu na čas po...
Spisová značka: 11CoP/562/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletého F. W., nar. XX.XX.XXXX zveril do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, vedenej na súde prvej inštancie...
Spisová značka: 11CoP/545/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1.Súd prvej inštancie zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadala o udelenie súhlasu s plnením povinnej školskej dochádzky maloletého na B. škole L....
Spisová značka: 11CoP/507/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 20.09.2018, č.k. 20P/87/2018-75 zastavil konanie vo veci. Žiadnemu z účastníkov konania nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2....
Spisová značka: 11CoP/533/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým udelil súhlas matke maloletého V.. H. N., nar. XX.XX.XXXX, aby umiestnila maloletého S. Y., nar. XX.XX.XXXX do G....
Spisová značka: 10Co/111/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť jej sumu 630 eur s príslušenstvom titulom vydania bezdôvodného...
Spisová značka: 11CoP/531/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Bratislava III uznesením, č.k. 37P/214/2018-51 zo dňa 16.08.2018, nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloletého A. A., nar. XX.XX.XXXX do osobnej...
Spisová značka: 11CoP/505/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Bratislava V uznesením č.k. 20P/143/2018-23, zo dňa 10.10.2018 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil otcovi povinnosti platiť v nevyhnutnej miere na výživu...
Spisová značka: 11CoP/510/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 19.10.2018, č.k. 20P145/2018-31 zamietol návrh matky, ktorým sa domáhala zrušenia uznesenia Okresného súdu Bratislava V zo dňa...
Spisová značka: 11CoP/555/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie uznesením č.k. 42P/114/2018-50 zo dňa 25.09.2018 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloleté deti Y. W., nar. XX.XX.XXXX a P....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené