Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 360 140 výsledkov
...
Spisová značka: 13 Cob 127/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 7. 2018
I. Úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vychádza z princípu objektívnej zodpovednosti prevádzateľa motorového vozidla. V zásade je prevádzateľ...
Spisová značka: 9 Afs 258/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Dne 28. 6. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v...
Spisová značka: 9 As 176/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle §...
Spisová značka: 9 As 201/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 1. 6. 2018 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze...
Spisová značka: 9 As 223/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Dne 5. 6. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě...
Spisová značka: 9 As 244/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] V záhlaví uvedeném rozhodnutí žalovaný změnil rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Brně, ze dne 2. 5. 2017, č. j. SZPI/AI728-82/2016, tak, že...
Spisová značka: 9 As 279/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla odmítnuta...
Spisová značka: 9 As 382/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Dne 6. 11. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku...
Spisová značka: 9 Azs 129/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým...
Spisová značka: 9 Azs 140/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2018
I. Vymezení věci
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené