Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 639 883 výsledkov
...
Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019
Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty...
Spisová značka: 2 Afs 27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
[1] Kasační stížností ze dne 21. 1. 2019 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 17. 12. 2018, č. j....
Spisová značka: II.ÚS 1094/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
1. Stěžovatelka se v ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí. Tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu...
Spisová značka: II.ÚS 1157/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
1. Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva, a to právo na spravedlivý...
Spisová značka: II.ÚS 3307/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
1. Proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2018 č. j. 6 Tdo 733/2018-30, jímž bylo odmítnuto dovolání stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze...
Spisová značka: III.ÚS 1148/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o...
Spisová značka: I.ÚS 1405/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 29. dubna 2019 domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Spisová značka: I.ÚS 1417/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 29. dubna 2019 domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Spisová značka: 4 Azs 113/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
[1] Žalobce (stěžovatel) kasační stížností napadl v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti tamtéž označenému rozhodnutí...
Spisová značka: 7 Ads 45/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2019
[1] Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně částečně vyhověl žádosti žalobce a přiznal mu příspěvek, resp. zvýšený příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené