Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 618 932 výsledkov
...
Spisová značka: I.ÚS 3993/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
Návrh na zahájení řízení nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními zákona č....
Spisová značka: 10 As 272/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
[1] Územní inspektorát Státní energetické inspekce pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina vydal dne 11. 2. 2016 rozhodnutí, kterým žalobkyni uložil pokutu ve výši 1 987 164 Kč za...
Spisová značka: 10 As 287/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovy žaloby, které směřovaly proti rozhodnutím Městského soudu v Brně ze dne...
Spisová značka: 10 As 309/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
I. Předmět řízení a vymezení sporu
Spisová značka: 10 Azs 234/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
[1] Dne 13. 12. 2016 žalobkyně, státní příslušnice Ukrajiny, požádala v ČR o mezinárodní ochranu. Pochází z Ivano-Frankivska, kde nyní žijí i její dvě zletilé děti. Do ČR poprvé...
Spisová značka: 10 Azs 238/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
[1] Žalobce je státní příslušník Ukrajiny, pochází z Ivano-Frankivské oblasti. Dne 30. 10. 2017 požádal v ČR o mezinárodní ochranu. Z údajů poskytnutých k žádosti a z pohovorů...
Spisová značka: 10 Azs 268/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
NSS obdržel dne 12. 11. 2018 blanketní kasační stížnost, kterou se žalovaný (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3...
Spisová značka: 10 Azs 278/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2019
[1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, vydalo dne 26. 10. 2017 rozhodnutí, kterým žalobci podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a § 77 odst. 3 zákona č. 326/1999...
Spisová značka: 2 As 358/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 12. 2018
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní, tj. zcela neodůvodněnou kasační stížností podanou dne 31. 10. 2018 proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni...
Spisová značka: 2 Azs 248/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 12. 2018
I. Vymezení věci
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené