Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 614 037 výsledkov
...
Spisová značka: 2 Azs 343/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 7. 2016, č. j. MV-92507-6/SO-2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítla odvolání žalobkyně (dále též „stěžovatelky“) a potvrdila usnesení...
Spisová značka: 7 Afs 260/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 1. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 17. 5. 2018, č. j. 22 Af 57/2017 - 40, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2017, č. j. 17068/17/5100-41453-711400, a věc vrátil...
Spisová značka: 7 Azs 281/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 1. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ze dne...
Spisová značka: 1 Afs 314/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Dne 20. 7. 2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj zastavil řízení o žádosti žalobce o prodloužení lhůty pro předložení návrhu na pokračování dokazování spolu s návrhem na...
Spisová značka: 10 Afs 71/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku krajského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 30. 10. 2018 vzal stěžovatel kasační...
Spisová značka: 10 Azs 236/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Žalobkyně, státní příslušnice Ukrajiny, požádala dne 22. 8. 2016 v ČR o mezinárodní ochranu. Z údajů poskytnutých k žádosti a z pohovorů, vedených s žalobkyní a jejím otcem v...
Spisová značka: 3 As 125/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 10. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2018, č. j. 30 A 98/2018 –...
Spisová značka: 5 Azs 1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Rozhodnutím ze dne 20 4. 2015 žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen...
Spisová značka: 5 Azs 45/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Rozhodnutím vydaným dne 16. 2. 2017 žalovaný neprodloužil žalobkyním doplňkovou ochranu podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a rozhodl, že se jim doplňková...
Spisová značka: 7 Afs 259/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2018
[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, č. j. 9 Af 65/2016 – 47, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2016, č. j. 31018/16/5100-41453-711335, a věc mu vrátil k...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené