Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 640 869 výsledkov
...
Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019
Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty...
Spisová značka: 10 Afs 279/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
I. Vymezení věci
Spisová značka: 10 Afs 61/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
I. Vymezení věci
Spisová značka: 10 As 328/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
[1] Městský úřad Tábor rozhodnutím ze dne 8. 12. 2015 uznal žalobce vinným z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích...
Spisová značka: 10 As 7/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
I. Vymezení věci
Spisová značka: 2 Afs 103/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
Vymezení věci
Spisová značka: 2 As 258/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
I. Rozsudek krajského soudu a jemu předcházející rozhodnutí
Spisová značka: 2 As 52/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 5. 2019
[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 11. 2. 2019 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 1. 2019, č....
Spisová značka: 5 Ads 188/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze...
Spisová značka: 5 Afs 136/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 5. 2019
[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené