Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 357 794 výsledkov
...
Spisová značka: 10 Afs 161/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
Nejvyšší správní soud obdržel dne 17. 5. 2018 kasační stížnost, kterou žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku krajského soudu uvedenému v záhlaví.
Spisová značka: 10 Azs 151/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy uložilo žalobci dne 20. 8. 2017 správní vyhoštění a stanovilo mu dobu, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států EU, v...
Spisová značka: 5 As 168/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Rozhodnutím Úřadu městské části Praha 1 (dále jen „stavební úřad“) ze dne 11. 11. 2016, č. j. UMCP1 18/3314/2016, sp. zn. S UMCP1/119916/2016/VÝS-Zi-2/parc.č. 2306/1, došlo k...
Spisová značka: 9 Ads 143/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 13. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností podanou prostřednictvím Krajského soudu v Brně dne 23. 4. 2018 domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku tohoto soudu,...
Spisová značka: 8 Azs 123/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Tímto rozsudkem byla zamítnuta jeho žaloba proti...
Spisová značka: 1 Afs 146/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci,...
Spisová značka: 1 As 170/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2018
I. Předmět řízení
Spisová značka: 7 As 184/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze a vrácení mu věci k dalšímu...
Spisová značka: 7 Azs 117/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále též „žalovaný“), rozhodnutím ze dne 26. 5. 2017, č. j. OAM-935/ZA-ZA11-HA10-2016, zamítlo žádost žalobce o udělení...
Spisová značka: 7 Azs 132/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2018
[1] Žalobkyně podala k Ministerstvu vnitra (dále též „správní orgán I. stupně“) žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené