Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 652 770 výsledkov
...
Spisová značka: 9 As 179/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“),...
Spisová značka: 9 As 195/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni.
Spisová značka: 9 As 199/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Kasační stížností předloženou Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 6. 2019 se žalobce a) (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze,...
Spisová značka: 9 As 202/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta...
Spisová značka: 4 Azs 200/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností napadla v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta její žaloba proti označenému...
Spisová značka: Pl.ÚS 21/18
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
Při vyhotovování shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo k chybě, když mezi soudci pléna nebyl nedopatřením uveden Vladimír Sládeček, který byl rozhodování pléna přítomen.
Spisová značka: 3Ndob/8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 7. 2019
1. Dňa 25. júna 2019 predložila JUDr. Miriam Boborová Sninská, predsedníčka senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 Civilného sporového poriadku...
Spisová značka: 5 As 124/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 28. 5. 2019 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu,...
Spisová značka: 5 Azs 29/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 7. 2019
[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5....
Spisová značka: 9 As 201/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž krajský soud...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené