Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 44 389 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 12. 2012
Je obec povinná do všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomponovať aj ustanovenie o elektronických službách podľa § 98 zákona o miestnych...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru zamestnanca, ktorý absolvoval VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca a doplnil si pedagogickú spôsobilosť. Absolvoval tiež adaptačné...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Zamestnankyňa má ukončené stredoškolské vzdelanie na strednej pedagogickej škole, ale v odbore kultúrno-výchovný pracovník. Zamestnaná je však ako asistentka učiteľa. Potrebuje si...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer na dobu určitú s učiteľkou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a následne jej predĺžil pracovný pomer do 31. 8. 2019. Ako je to v prípade, ak by...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2017
Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania. Je zástupca vedúceho...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2010

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva delegovaný politickou stranou do okrskovej volebnej komisie?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené dve miesta výkonu práce, a to adresy dvoch prevádzok zamestnávateľa. Je správne, ak zamestnávateľ určil v pracovnej zmluve pre účely...
Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže lekár, ktorý prevádzkuje ambulanciu ako SZČO, uzatvoriť zmluvu na vedľajší pracovný pomer v inej spoločnosti na zastupovanie lekára, ktorý je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Spoločnosť, ktorá nie je platiteľ DPH, sa zaoberá výrobou krátkych filmov. Spoločnosť zaplatila nepovinný členský príspevok spoločnosti v Austrálii. Austrálska spoločnosť je...
Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Čo je potrebné overovať základnou finančnou kontrolu pri zmluve o jednorazovom prenájme a musí sa vykonávať základná finančná kontrola aj pri preberaní platby?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené