Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 44 665 výsledkov
...
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Spoločnosť realizuje energetické služby, napr. výmenu meračov. Služba pozostáva z odmontovania starého merača, dodania nového merača a jeho namontovania. Uvedenú situáciu účtovať...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar...
Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2010

Má škola používať viaceré číselné rady k dodávateľským faktúram a môže túto skutočnosť nariadiť zriaďovateľ organizácii?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako zaúčtovať novoobjavený majetok po jeho predošlom odúčtovaní späť do majetkovej evidencie obce?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi služobný byt, ktorý na tento účel prenajíma a hradí plne zamestnávateľ – mesačné nájomné 600 € bez energií. Koľko sa dodaňuje zamestnancovi...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2002
Podnikateľ, fyzická osoba, účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V majetku firmy má nehnuteľnosť, ktorú bude prenajímať. Čo je povinný uviesť v hlavičke pri zadávaní jeho...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa použil pracovne taxík. Predložil na zúčtovanie faktúru, kde je uvedené v anglickom jazyku: faktúra vystavená spoločnosťou XY (sídlo a DPH...
Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2002

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty, v zmysle zákona o cestovných náhradách, má byť daň z ubytovania uvedená vo výdavkoch nocľažné alebo ako nutné vedľajšie výdavky?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002
Vodiči sú zamestnanci a v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce majú uvedené sídlo firmy. V pondelok ráno vyrážajú za prácou po celom Slovensku a v piatok popoludní sa vracajú...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené